Kullanici sözleşmesİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

En az 18 yaşını doldurmuş olduğunuzu ve bu Web Sitesi ("Site") ile içerdiği veri ve bilgilere (topluca, "İçerik") erişim sağlayabilmek için gereken yasal yetkilere aşağıda yer alan hüküm ve koşullar ("Kullanım Koşulları") doğrultusunda sahip olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili tüm mali sorumluluğu kabul ediyorsunuz. Bu Siteyi sizin isim ve hesabınıza kullanan küçük yaştaki tüm kullanıcıların söz konusu kullanımı sizin gözetiminiz altında gerçekleştireceklerini de kabul ediyorsunuz. Ayrıca tarafınızca veya bu Siteyi kullanan aile bireylerinizce sağlanan tüm bilgilerin, yanlış veya yanıltıcı rezervasyondan kaçınma ile sınırlı kalmamak üzere gerçek ve doğru olacağını da kabul ediyorsunuz. Bu Sitenin rezervasyon özelliklerinin yalnızca tarafınız veya yasal olarak yetkilendirdiğiniz bir diğer kişi tarafından usulüne uygun rezervasyon ya da satın alma işlemleri için kullanılacağını kabul ediyorsunuz. Sitenin rezervasyon özelliklerinin aşırı ya da kötüye kullanımının, söz konusu özelliklere erişiminizin engellenmesiyle sonuçlanacağını kabul ediyorsunuz. Ücrete tabi olması muhtemel bilumum rezervasyon veya diğer hizmetler için, vadesi gelen tüm ödemelerin yapılmasıyla ilgili olan ve fiyat, ürün ve hizmetlerin sunulmasıyla ilgili kural ve kısıtlamalara uygunluk da dahil ancak salt bunlarla sınırlı kalmamak üzere uygulanan hüküm ve koşullara uymayı da kabul ediyorsunuz. Bu Sitenin kullanımından doğacak her türlü ücret, masraf, harç ve vergilerden tamamen tarafınız sorumlu olacaktır.


Tarafınıza bir kullanıcı adı ve parola verildiği takdirde söz konusu kullanıcı adı ve parola yalnızca sizin tarafınızdan kullanılacaktır. Kullanıcı adınızı ve parolanızı başkalarıyla paylaşamaz veya başka kimselere kullanıcı adınız ve parolanızı kullanarak Siteye erişim izni veremezsiniz. Kullanıcı adınız ve parolanızın gizliliğini ve güvenliğini muhafaza etmekten tarafınız sorumlu olup, hesabınız veya parolanız altında gerçekleşen her türlü faaliyete ait sorumluluk da tarafınızca üstlenilecektir. Kullanıcı adınız veya parolanızın güvenliği ihlal edildiği takdirde Best Western International’ı derhal bilgilendirmeniz zorunludur.


Best Western International, kapsamında İçerik ve Sitenin sağlandığı hüküm ve koşullar ile bildirimleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu koşullar tarafımızca bu sayfa üzerinde değişiklik yapılarak revize edilebilir. Tarafınızın bu sayfayı muhtelif dönemlerde kontrol ederek, yaptığımız ve tarafınız açısından bağlayıcı olabilecek değişiklikler hakkında bilgi alması beklenir. Bu koşulların içerdiği bazı hükümler ayrıca Sitemizin bir diğer bölümünde yayınlanan hüküm ya da bildirimleri ilga edebilir.

LİSANS VE SİTE ERİŞİMİ

Best Western International tarafınıza, Site ve İçeriğe münhasıran seyahat rezervasyonları yapmak ve sunulan hizmetlerden, Best Western Rewards® üyeliğinize ait kayıt, yönetim veya düzenlemeler de dahil olmak üzere yararlanmak amacıyla erişim sağlayarak kişisel amaçlarla kullanmak için sınırlı, iptal edilebilir ve gayri münhasır bir lisans vermiştir. Söz konusu sınırlı lisansla ve bu Siteye erişim ve kullanımınızla ilgili olarak bulunulacak olan tüm faaliyetlerden tarafınız sorumludur. Bu Siteye yalnızca tarafınız erişim sağlayabilir. Üçüncü taraf bir kişi, kurum ya da kuruluşlara bu Siteye tarafınız adına erişim sağlama ve/veya kullanım yetkisi veremezsiniz. Bu Siteyi veya herhangi bir bölümünü (sayfanın önbelleğe alınması dışında), Best Western International’ın kesin yazılı izni olmadan indiremez veya düzenleyemezsiniz. Bu lisans şunları içermemektedir :

(a) bu Sitenin veya içeriklerinin tekrar satışı veya ticari amaçlı kullanımı;

(b) otel listelerinin, açıklamalarının veya fiyatlarının toplanması ve kullanılması;

(c) Site veya içeriklerinin türevsel kullanımı veya;

(d) veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve işleme araçlarının kullanımı. Bu Site veya bu Sitenin herhangi bir bölümü, Best Western International’ın kesin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, sureti çıkarılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satışa sunulamaz, ziyaret edilemez veya diğer ticari amaçlarla istifade edilemez. Best Western International ve iştiraklerinin ticari marka, logo veya  diğer özel bilgilerini (görüntü, metin, sayfa düzeni veya formlar da dahil olmak üzere) çerçevelendiremez veya bunları kapsayacak çerçeveleme tekniklerini kullanamazsınız. Best Western International'ın adı veya ticari markalarını kullanan hiçbir meta etiketi veya diğer “gizli metinleri”, Best Western International’ın kesin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Her türlü izinsiz kullanım, Best Western International’ın vermiş olduğu izin veya lisansın iptal edilmesiyle sonuçlanacaktır. Tarafınıza Best Western International ana sayfasına bağlantı vermeye yönelik sınırlı, iptal edilebilir ve gayri münhasır hak, bağlantının Best Western International’ı, iştiraklerini ya da diğer ürün veya hizmetlerini yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya diğer hakaretamiz şekillerde tasvir etmemesi koşuluyla verilmiştir. Hiçbir Best Western International logosunu ya da fikri mülkiyete konu diğer grafik veya ticari markaları söz konusu bağlantıyla birlikte kesin yazılı izin olmaksızın kullanamazsınız. Burada kesin ve açık olarak verilmeyen tüm haklar saklıdır.

YASAK OLAN FAALİYETLER

Tarafınız :

(a) hiçbir İçeriği Best Western International’ın önceden yazılı izni olmadan kopyalamamayı, ifşa etmemeyi, düzenlememeyi, çoğaltmamayı veya üçüncü partilerle diğer şekillerde paylaşmamayı;

(b) Siteye bağlı ağlara müdahale etmemeyi ya da bunlara zarar vermemeyi;

(c) Sitenin cihaz, yazılım veya süreçleri veyahut da Site aracılığıyla sunulan işlemlerin sorunsuz işlerliğini kesintiye uğratacak hiçbir aygıt, yazılım veya süreçleri kullanmamayı ya da kullanma girişiminde bulunmamayı;

(d) bilgisayar virüsü, bozuk veri, solucan, “Truva atı” veya veri programlarını silmek veya Site veya ekipman ya da sistemlerin tasarlandıkları amaç doğrultusunda kullanılamaz veya yetersiz duruma gelmesi amacıyla hazırlanmış talimat, tasarım ya da diğer programları iletmemeyi;

(e) Site aracılığıyla yerel, eyalet, federal ya da uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir yazışma yapmamayı;

(f) Site aracılığıyla iftira, hakaret, taciz edici ya da müstehcen materyalleri iletmemeyi veya;

(g) Site aracılığıyla, üçüncü şahısların haklarını ihlal eden yazışmalar yapmamayı kabul eder.

FİKRİ MÜLKİYET

Bu Site ve İçeriğinde, Best Western’e ait ticari markalar, telif hakkına konu çalışmalar yer almakta ve fikri mülkiyete tabi enformasyon veya teknoloji ("Fikri Mülkiyet") kullanılabilmektedir. Tarafınıza Fikri Mülkiyetin içerdiği ya da üzerinde bulunan hiçbir lisans veya hak tevdi edilmemiştir. Bu Siteden elde edilen İçeriğin çoğaltılması veya saklanması ABD Telif Hakları Kanununa tabidir. Best Western International, aşağıdakiler de dahil ancak salt bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bazı tescilli ve/veya tescilsiz ticari marka, servis markası ve toplu servis markasının ( birlikte “ticari markalar”) tek ve münhasır sahibidir :

 • BW,
 • BESTWESTERN.COM,
 • BEST WESTERN;
 • BEST WESTERN PLUS;
 • BEST WESTERN PREMIER;
 • BEST WESTERN TO GO;
 • BEST WESTERN MARKETPLACE;
 • BEST WESTERN RIDE REWARDS;
 • LET'S GET TO THE POINTS;
 • RIDER-FRIENDLY;
 • BWRIDER.COM;
 • I CARE;
 • BEST WESTERN SPEED REWARDS;
 • THE ORIGINAL GLOBAL HOTEL GIFT CARD;
 • BEST WESTERN ACADEMY;
 • SLEEP AND FLY;
 • WELCOME TO THE PREMIER LIFE;
 • BHUVANA MY SPA;
 • THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES;
 • GIVE THE GIFT OF TRAVEL;
 • BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD;
 • BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD;
 • BEST OF THE BEST;
 • KNOCK KNOCK; MY BEST CUSTOMER CARE;
 • RACE FAN RATE;
 • ULTRA CLEAN;
 • MORE PERKS. MORE PRIVILEGES;
 • STATUS MATCH...NO CATCH;
 • THE WORLD'S BIGGEST HOTEL FAMILY;
 • THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN;
 • 1-800-WESTERN;
 • BEST REQUESTS;
 • BESTCHEQUE;
 • BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES;
 • BUSINESS PLUS;
 • BEST START;
 • BEST BUSINESS SELECT;
 • BEST BUSINESS WORLDWIDE;
 • BEST WESTERN BESTRATES;
 • BEST WESTERN REWARDS;
 • BW REWARDS;
 • GROUPS ONLINE;
 • LYNX;
 • BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE RESIDENCY;
 • BEST WESTERN E-CONCIERGE;
 • BW PREMIER COLLECTION;
 • BEST WESTERN BESTREV;
 • BEST WESTERN vīb;
 • STAY WITH PEOPLE WHO CARE;
 • BHUVANA SPA LITE ;
 • BHUVANA SPA LUXE;
 • OPERATION: HOSPITALITY;
 • BEST WESTERN SEARCH ;
 • STAY;
 • BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE;
 • BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE;
 • BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE;
 • BEST WESTERN SERVICE REWARDS;
 • BEST WESTERN I CARE CLEAN.

ÜÇÜNCÜ PARTİ WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR

Bu Site, Best Western International’ın dışındaki tarafların sahip olduğu ya da onlar tarafından işletilen sitelere bağlantılar içerebilir. Söz konusu bağlantılar yalnızca tarafınıza kolaylık sağlamak için verilmiştir. Best Western International, söz konusu sitelerin içerik ya da gizlilik politikalarını kontrol etmediği gibi, bunlardan ve güvenliklerinden sorumlu değildir. Yukarıdaki hükmün niteliğini sınırlamamak kaydıyla, Best Western International özellikle söz konusu siteler :

(a) üçüncü şahısların fikri mülkiyetini ihlal ettiği;

(b) hatalı eksik ya da yanıltıcı bilgiler içerdiği;

(c) belirli bir amaç doğrultusunda satışa veya kullanıma elverişli olmadığı;

(d) yeterli güvenlik ve gizlilik sağlamadığı;

(e) virüs ya da diğer zararlı unsurları içerdiği;

(f) ya da iftira veya hakaretamiz olmaları durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Best Western International, söz konusu sitelerde sağlanan içerik veya ürün ya da servisleri onaylamaz. Söz konusu sitelere bağlantı vermeniz halinde bu işlem tarafınızca Best Western International’ın izni olmadan ve riski üstlenilmek  kaydıyla yapılacaktır.

SINIRLI SORUMLULUK

Kanunların yasakladığı haller müstesna, Best Western International özel, dolaylı veya ağır hasarlardan veya sözleşmeli fiil veya kasıtlı ihlalden kaynaklansın veya kaynaklamasın, Site veya İçeriğin kullanımından ya da performansından veya Best Western ya da üçüncü taraf ürün ya da hizmet sağlayıcılarının Siteyle ilgili performans veya performans eksikliklerinden doğacak kar ya da veri kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu sınırlı sorumluluk, Best Western International söz konusu kayıpların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, ileri sürülen iddianın sözleşme, ihmal veya diğer tazminat teorisine dayalı olmasından bağımsız olarak geçerlidir.

GARANTİ

Kanunların yasakladığı haller müstesna, bu Site ve İçeriği, yasal ya da diğer şekilde ve gerek açık, gerekse zımni olarak ve satışa sunulabilme, fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya belirli bir amaca elverişlilik de dahil ancak salt bunlarla sınırlı kalmamak üzere hiçbir garanti, tekeffül, koşul, taahhüt veya hüküm olmaksızın “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. Best Western International, bu Site veya İçeriğinde yer alan bilgi, metin, grafik, bağlantı ya da diğer özelliklerin doğru veya eksiksiz olduğuna dair garanti vermez. Best Western International İçerikte ya da İçeriğin ihtiva ettiği program, politika ya da diğer bilgiler üzerinde dilediği zaman önceden bilgi vermeden değişiklik yapabilir. Best Western International, İçeriğin güncellenmesi konusunda taahhüt vermemektedir.

BİRLEŞME/FERAGAT/BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Kullanıcı Koşulları, taraflar arasında konusuyla ilgili olarak yapılan anlaşmanın tamamını teşkil eder ve önceden sözlü ya da yazılı olarak akdedilmiş olan tüm anlaşmaların yerine geçer. Best Western International’ın işbu kapsamdaki herhangi bir hal veya çözümünü ya da işbu Kullanıcı Koşullarının hüküm ve şartlarını tatbik etmemesi ya da geciktirmesi, bunlardan feragatini teşkil etmeyecektir. İşbu Kullanıcı Koşullarının herhangi bir bölüm ya da hükmünün geçersiz, uygulanamaz veya hükümsüz olması durumunda kalan kısımlar tamamen geçerli ve yürürlükte olmayı sürdürecektir. Başlıklar yalnızca kolaylık amaçlı olup işbu Kullanıcı Koşullarının yorumlanması için kullanılmayacaktır.

İHBARLAR

İşbu Kullanıcı Koşullarının hükümlerinin izin verdiği ya da gerektirdiği tüm ihbarlar elektronik posta, posta aracılığıyla ya da Best Western International tarafından yapılacak ise, bu Site üzerinde yayınlanmak suretiyle gönderilecektir. İhbar, elektronik postayla ya da postayla gönderildiği takdirde teslim alınmasını takiben veya bu Sitede yayınlanmış ise, derhal yapılmış sayılacaktır.

TELİF HAKKI İDDİALARI

Best Western International ve iştirakleri başkalarının fikri mülkiyetine saygı duymaktadır. Eserinizin telif hakkı ihlalini teşkil edecek şekilde kopyalandığını düşünmeniz halinde, telif hakkı ihlali iddiasında bulunmak üzere lütfen İhbar ve Prosedürümüze uygun hareket ediniz.

Telif Hakkı İhlali İddiasında Bulunma Prosedürü ve İhbar

Eserinizin telif hakkı ihlalini teşkil edecek şekilde kopyalandığını düşünmeniz halinde aşağıdaki bilgileri Best Western International'ın telif hakkı temsilcisine iletmenizi rica ederiz. Bu prosedürün münhasıran Best Western International ve bağlı kuruluşlarını, telifli materyalinizin ihlal edildiği konusunda bilgilendirmeyi amaçladığını hatırlatırız.

Servis Sağlayıcı(lar): Best Western International

İleri Sürülen İhlali Teslim Almaya Yetkili Temsilcinin Adı: Baş Hukuk Müşaviri

İhbarın gönderileceği Yetkili Temsilcinin Tam Adresi: 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-2023

Yetkili Temsilcinin Telefon Numarası: +1 602-957-4200

Yetkili Temsilcinin Faks Numarası: +1 602-957-5551

Geçerli olabilmesi için İhbarın aşağıdakileri içermesi gerekmektedir:

1. İhlal edildiği ileri sürülen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi bulunan şahsın ıslak veya elektronik imzası;

2. İhlal ettiği ileri sürülen telif hakkına sahip çalışmanın kimliği veya tek bir ihbarın online sitede bulunan birden fazla telifli çalışmayı kapsaması durumunda, söz konusu sitedeki çalışmaların temsili bir listesi;

3. İhlal ettiği veya ihlal fiiline konu olduğu ileri sürülen ve kaldırılacak ya da erişime kapatılacak olan materyalin kimliği ile servis sağlayıcının materyali bulabilmesi için gereken yeterlikteki bilgiler;

4. Servis sağlayıcının Şikayetçi Tarafla iletişim kurmasını sağlayacak yeterlikteki bilgiler, örn. adres, telefon numarası ve varsa, şikayetçi tarafla iletişim kurulabilecek bir elektronik posta adresi;

5. Şikayetçi Tarafın iyi niyetli bir şekilde, telif sahibi, temsilcisi ya da kanunlar tarafından materyalin şikayet edilen şekildeki kullanımına izin verilmediğine dair beyanı ve;

6. İhbardaki bilgilerin doğru olduğuna ve Şikayetçi Tarafın, yanlış beyana dair cezai sorumluluk kapsamında verdiği, ihlal edildiği ileri sürülen münhasır bir hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair beyan.

Yukarıdaki 1 ila 6. Maddeler arasında yer alan bilgileri içeren ihbarın teslim alınmasını takiben :

1. Servis Sağlayıcı, ihlal ettiği ileri sürülen materyali kaldıracak veya erişimini kısıtlayacak;

2. Servis Sağlayıcı, yazılı bildirimi iddia edilen ihlalciye (“Abone”) iletecek;

3. Servis Sağlayıcı, Aboneyi materyali kaldırdığına veya erişimi kısıtladığına dair derhal bilgilendirme konusunda gereken adımları atacaktır.

Karşı İhbar

Karşı İhbarın geçerli olabilmesi için Servis Sağlayıcının İlgili Temsilcisi tarafından yazılı olarak iletilmesi ve ağırlıklı olarak aşağıdaki hususlar içermesi zorunludur:

1. Abonenin ıslak veya elektronik imzası;

2. Kaldırılan ya da erişimi kısıtlanan materyalin tanımı ve materyalin daha önceden bulunduğu veya erişiminin kısıtlandığı lokasyon;

3. Cezai sorumluluk altında verilen ve materyalin hata veya yanlış tanımlanma sonucunda kaldırıldığı ya da erişiminin kısıtlandığına dair Abonenin iyi niyetli beyanı;

4. Abonenin adı, adresi ve telefon numarası ile Abonenin, adresin bulunduğu yargı bölgesi için Federal Bölge Mahkemesinin veyahut da Abone ABD dışında ikamet ediyorsa, Servis Sağlayıcının bulunduğu yargı belgesinde yargılama yetkisini tanıdığına ve Abonenin, ihbarı yapan şahıs ya da temsilcisinin celbini kabul edeceğine dair beyanı.

Yukarıdaki 1 ila 4. Maddelerde açıklanan bilgileri ihtiva eden Karşı İhbarın teslim alınmasını takiben;

1. Servis Sağlayıcı, Karşı İhbarın bir kopyasını derhal Şikayetçi Tarafa iletecektir;

2. Servis Sağlayıcı, Şikayetçi Tarafı, kendisinin kaldırılan materyali değiştireceğini ya da erişim kısıtlamasını on (10) iş günü içerisinde kaldıracağını bildirecektir;

3. Servis Sağlayıcı, kaldırılan materyali, Karşı İhbarın teslim alınmasını takiben, ancak Servis Sağlayıcının Yetkili Temsilcisi Şikayetçi Taraftan, Abonenin Servis Sağlayıcının ağ ya da sistemindeki materyalle ilgili ihlal edici fiilde bulunmaktan men edilmesine yönelik bir işlem başlatmamış ya da mahkeme kararı için başvuruda bulunmamış olması şartıyla, on (10) ila on dört (14) iş günü içerisinde değiştirecek ya da erişim kısıtlamasını kaldıracaktır.

Menu

 Türkçe
Menu