* Doldurulması gereken alanları gösterir

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

Ödül kazan

Oturum bilgisi

Kişisel Bilgiler

Adres

Kontak

Kazanç tercihiniz

İletişim tercihiniz

Best Western'den promosyonlar ve pazarlama materyalleri almak istiyorum

Best Western'in üçüncü taraf iş ortaklarından promosyonlar ve pazarlama materyalleri almak istiyorum.

Privacy Policy

Privacy Policy

SON GÜNCELLEME : Eylül, 2016

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. GİZLİLİK POLİTİKASI

Best Western International, Inc. şirketi (bundan böyle "BWI," "biz" ve "bizim" olarak anılacaktır) gizliliğinizi korumayı taahhüt etmekte ve (aşağıda tanımlanan) Kişisel Bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız konusunda bilgi sahibi olmanızı istemektedir. İşbu Gizlilik Politikası ("Politika") web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız (hep birlikte "Site" olarak adlandırılır) aracılığıyla ve bu Politikada tarif edilen diğer yöntemlerle topladığımız kişisel bilgilerle bağlantılı olarak uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bu politika, ayrıca iştiraklerimiz (hep birlikte “BWI İştirakleri”) tarafından bu bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklaması için uygulanır. Bu Politika boyunca “BWI,” “biz” ve “bizim” ifadelerine yapılan atıflar, içeriğe bağlı olarak, hep birlikte BWI ve BWI İştirakleri ile ilgilidir.

Bu Siteyi kullanarak, (aşağıda tanımlandığı şekilde) BWI'ye Kişisel Bilgileri sunarak veya bizden pazarlama veya diğer bilgiler alma onayınızı belirterek, bu Politikada izah edildiği şekilde Kişisel Bilgileriniz ile ilgili olarak tarafımızca yapılan tüm işlemlere izin vermiş olursunuz. Bu Politikanın kayıt ve şartlarını kabul etmezseniz, lütfen Siteyi kullanmayınız veya Sitemiz ya da farklı bir yol ile BWI'a Kişisel Bilgilerinizi vermeyiniz.

Bu Politika üçüncü tarafların kişisel bilgileri toplaması, kullanımı veya açıklaması ile ilgili değildir; buna üçüncü taraflara BWI tarafından veya BWI'ın yetkili bir lisans sahibi tarafından Best Western® markalı otel ve mülkleri ("Lisanslı Oteller") işletmek üzere yetki verilen kurumlar ve dünya genelinde Birleşik Devletleri dışındaki çeşitli ülkelerde ve bölgelerde bulunan Lisanslı Otellere alt lisans vermeye izin verilen üçüncü taraf bağlı kuruluşlar ("Bağlı Şirketler") dahildir. Lisanslı Otellerin ve Bağlı Şirketlerin bağımsız kuruluşlar olduğuna ve BWI veya BWI İştiraklerine ait olmadığına veya bunlar tarafından kontrol edilmediğinden haberdar olmanızı isteriz. Lisanslı Oteller ve Bağlı Şirketlerin kendi gizlilik politikaları olabilir ve bunlar işbu Politikadan farklı olabilir. Herhangi bir Lisanslı Otel veya Bağlı Şirketin gizlilik uygulamaları hakkında bilgi almak için, lütfen bu Politikayı değil ilgili gizlilik politikasını gözden geçiriniz.

Her ne kadar, işbu Politika genel olarak bilgi işleme faaliyetlerimizi en genel anlamıyla tarif etse de, bu faaliyetler bazı ülkelerin yasalarındaki kısıtlamalara dayanarak daha sınırlı olabilir. Burada tarif edilen faaliyetlerin herhangi birine yaşadığınız ülkenin, eyaletin veya ilin yasalarına tabi olarak izin verilmezse, işbu Politikanın izin verilebilir geri kalan kısmı yasaların azami düzeyde elverdiği şekilde geçerlidir.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLER

BWI, size ait "Kişisel Bilgileri" toplayabilir, bunun anlamı sizi birey olarak tanımlayan veya sizin tanımlanabileceğiniz bilgilerdir. Örneğin şu tip bilgileri toplayabiliriz :

 • adınız, yazışma adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi iletişim bilgileri;
 • kredi kartı numarası veya diğer ödeme hesap numarası, fatura adresi ve diğer ödeme ve fatura bilgileri (“Ödeme Bilgileri”);
 • Best Western Rewards® ("BWR®") sadakat programı üye bilgileri, çevrimiçi kullanıcı hesap ayrıntıları, profil veya parola ayrıntıları ve sık uçuş veya seyahat ortağı program üyeliği;
 • bizimle iletişime geçerseniz, yazışmalarınızın kayıt ve kopyaları;
 • özel istekleri yerine getirmek için gerekli bilgiler (örn., özel konaklama gerektiren sağlık koşulları);
 • kaldığınız oteller,giriş ve çıkış tarihleri, satın alınan mal ve hizmetler gibi misafir konaklama bilgileri;
 • kapalı devre televizyon sisteminin, kartlı anahtar ve diğer güvenlik sistemlerinin kullanımı ile ilgili toplanan bilgiler; ve
 • bazı sınırlı durumlarda, müşteri kredileri ile ilgili bilgiler.

Kişisel Bilgileri aşağıdaki yöntemlerle toplayabiliriz :

 • Site aracılığıyla;
 • rezervasyon ve çağrı merkezleri üzerinden;
 • sosyal medya ve marka kanalları ile (örn. Facebook, Twitter);
 • BWI İştiraklerinden veya Lisanslı Otellerden, Bağlı Şirketlerden veya diğer üçüncü taraflardan; veya
 • sadakat programımız (örn. BWR) ile bağlantılı bilgiler dahil olmak üzere bize gönüllü olarak vermeniz durumunda.

Ayrıca topladığımız Kişisel Bilgileri herkes tarafından erişilebilen Kişisel Bilgilerle ve diğer taraflardan aldığımız veya diğer taraflarla çapraz referans yaptığımız Kişisel Bilgilerle bir araya getirebiliriz. Kişisel Bilgilerin ayrı ayrı veya birlikte toplanması ve kullanımı, bu Politika'ya uygun olarak veya bu Politika'da tarif eden amaçlar için gerçekleştirilir.

"Hassas Bilgileri" (örn., sağlığınız, ırksal veya etkin köken, siyasi görüş, dini veya benzeri inanışlar, ticari sendika veya mesleki birliğe üyelik, fiziksel veya zihinsel sağlık veya durum, genetik veri, cinsel yaşam veya adli bilgiler ile ilgili Kişisel Bilgiler) bizimle isteğe bağlı olarak paylaşırsanız, bu bilgiler size daha iyi bir deneyim sunmak ve belli ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanılabilir. Örneğin, isteğe bağlı bir şekilde sağlıkla ilgili bir ihtiyacınızı bize iletirseniz, Lisanslı Bir Otelin size uygun imkanlara sahip bir oda sunması amacıyla bu bilgileri saklayabilir ve kullanabiliriz. Sizin tarafınızdan isteğe bağlı olarak sunulmadıkça, Hassas Bilgileri toplamayız veya saklamayız. Bu Hassas Bilgileri bize vererek, işbu Gizlilik Politikasının hükümlerine uygun olarak bu bilgilerin toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına açık bir şekilde izin vermiş olursunuz.

BEST WESTERN REWARDS® (“BWR®”) PROGRAMI

BWR programına üye olabilmek için, adınız, e-posta adresiniz, postaadresinizve telefon numaranız gibi bazı Kişisel Bilgilerinizi bize sunmanız gerekir; bu bilgiler hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, BWR programını idare etmek ve BWR programının faydalarını size sunmak için gereklidir.

BWR programına üyelik için kaydolduğunuzda veya bu üyeliği devam ettirdiğinizde, bu durum (www.bestwesternrewards.com adresinde bulunan) BWR kayıt ve şartlarını kabul ettiğiniz ve işbu Politikaya uygun olarak Kişisel Bilgileriniz ile ilgili olarak bizim tarafımızdan yapılan işlemlere yazılı olarak izin verdiğiniz anlamına gelir. BWR programının süresi sona erdiğinde Site'yi kullanmaya devam etmeniz, işbu Politika ile uyumlu olarak Kişisel Bilgileriniz ile ilgili tarafımızca yapılan tüm işlemlere dolaylı izin verdiğiniz anlamına gelir.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLERİ KULLANIM AMAÇLARIMIZ

BWI, her bireyin ihtiyaçlarına uygun bir deneyim sunabilmek için, misafirler, Siteyi ziyaret edenler ve diğer kişiler hakkında Kişisel Bilgileri toplar. BWI, aşağıdaki amaçlardan biri veya daha fazlası için Kişisel Bilgileri toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabilir :

 • Rezervasyon veya Bilgi Taleplerinin Yerine Getirilmesi. Kredi kartı işlemini tamamlama veya merkezi rezervasyon sistemi üzerinden herhangi bir Lisanslı Otel'de rezervasyon yapma veya size pazarlama, bilgilendirme metinleri veya diğer haber bültenlerini gönderme (ve bu haber bültenlerini ve Siteyi tercihlerinize göre kişiselleştirme) gibi isteklerinizi yerine getirmek için yapılır. Örneğin, BWI'ın merkezi rezervasyon sistemi üzerinden bir rezervasyon yaptığınızda, Ödeme Bilgilerinizi toplayabilir ve rezervasyonunuzu gerçekleştirmek için Ödeme Bilgilerinizi kullanıp açıklayabiliriz. BWI, BWI'ın ticari faaliyetlerini yürütmesini ve merkezi rezervasyon sisteminin çalışmasını ve bakımını kolaylaştırmayı amaçlayan Birleşik Devletler'de ve dünyanın farklı yerlerinde global olarak erişilebilen web sitesi, çağrı merkezi ve veritabanı bilgisayarlarına sahiptir.
 • Üyelik Programları. Üyelerin ödül, puan veya kredi kazanmasını ve kullanmasını sağlayan BWR gibi sadakat programları dahil olmak üzere, isteğe bağlı üyelik programlarını idare etmek ve işletmek amacıyla yapılır.
  Tüm BWR program kayıt ve şartları için, www.bestwesternrewards.com adresini ziyaret ediniz.
 • Best Western Travel Card®. Dünya genelinde Lisanslı Otellerde konaklama masrafları (oda ücreti ve yürürlükteki vergi) için paraya çevrilebilen değeri yüklenmiş bir kart olan Best Western Travel Card'ını işleyebilmek ve gönderebilmek için yapılır. Best Western Travel Card'ını kullanabilmeniz ve paraya çevirmeniz için, gerektiğinde Kişisel Bilgilerinizi kullanabiliriz. Tüm Best Western Travel Card kayıt ve şartları için, bkz. www.travelcard.bestwestern.com.
 • İdari ve Diğer Yazışmalar. Site ile ilgili, kayıt ve şartlardaki ve politikalardaki değişiklikler hakkında size önemli bilgiler veya diğer yönetimsel bilgiler göndermek için (örn., rezervasyon onayı gibi seyahat rezervasyonunuz hakkında bilgiler) yapılır. Gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınızı belirlemek ve/veya izin vermiş iseniz BWI, BWI İştirakleri ve ilginizi çekebilecek üçüncü tarafların (ve Lisanslı Otellerin ve Bağlı Şirketlerin) ürünleri, programları, geliştirmeleri, etkinlikleri, özel teklifleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek için de Kişisel Bilgilerinizi kullanabiliriz. Daha fazla bilgi için, bu Politikanın aşağıdaki “Tercihleriniz” bölümüne bakınız.
 • Promosyonlar. Çekiliş, yarışma veya diğer pazarlama veya promosyon faaliyetlerinde bulunmak (hep birlikte "Promosyonlar") amacıyla yapılır. Böyle bir Promosyona girdiğinizde veya katıldığınızda ve eğer bir ödül kazanmış iseniz genellikle sizden belli Kişisel Bilgileri isteriz ve bu Kişisel Bilgileri Promosyonla ilgili gerekli işlemleri yapmak için kullanırız. Bu Promosyonlara katılmak tamamen isteğe bağlıdır ve Kişisel Bilgilerinizi açıklayıp açıklamamak tamamen size kalmıştır. Katıldığınız Promosyonun eğer varsa kurallarını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeniz gerekir, çünkü BWI'ın Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında ek önemli bilgiler içerebilir. Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili Promosyon kuralları işbu Politika ile ters düştügünde, Promosyon kuralları öncelikli olur.
 • Anketler. Misafirlere ve Site ziyaretçilerine daha iyi ürünler ve hizmetler sunmak amacıyla, anket yapma veya buna olanak sağlama ve anketlere yanıt vermenizi isteme. Anketlerin doldurulması tamamen isteğe bağlıdır.
 • Müşteri Hizmetleri. Müşteri hizmetleri sorularını takip etme, izleme ve bunları yanıtlama ve müşteri deneyimini iyileştirme ve geliştirme. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, Bağlı Şirketlere ve Lisanslı Otellere ileterek bu üçüncü tarafların müşteri hizmetleri sorularını takip etmelerini, işlemelerini ve yanıtlamalarını sağlarız.
 • Şirket İçi Amaçlar. Veri analizi, denetim, yeni ürünler geliştirme, Siteyi iyileştirme, hizmetlerimizi düzeltme, kullanım eğilimlerini ve ziyaret modellerini tanımlama, Promosyonlarımızın etkinliğini belirleme ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirme (örn. havayolu şirketi ortaklarımız aracılığıyla BWR puanlarını veya milleri kazanma ve kullanma ile ilgili sözleşme yükümlülükleri) gibi şirket içi hedefler.
 • Yasal Sorumluluklarımız. Yürürlükteki kanunlar, mahkeme kararı, celpname veya diğer hukuki süreçlerle uyumlu olarak, hukuki ve mevzuat gereksinimlerine veya taleplerine uygun davranma.
 • Kişisel Bilgilerin Güvenliği. Kişisel Bilgileri yetkisiz erişimlere, ifşa edilmeye, değiştirilmeye veya kaybolmaya karşı korumak amacıyla makul önlemler alıyoruz.
 • Kullanım Koşulları. Kullanım Koşullarını ve/veya diğer sözleşme ve politikaları yürürlüğe koyabilir veya uygulayabiliriz.
 • Arkadaşlara E-Posta Gönderme. Ürünlerimiz, hizmetler ve Lisanslı Oteller hakkındaki bilgileri arkadaş veya meslektaş gibi farklı bir kişiye iletmenize izin verme. Bu özelliği kullanmak istiyorsanız, bu kişilere söz konusu mesajları göndermenizi kolaylaştırmak amacıyla bize ilgili kişinin adını ve e-posta adresini vermeniz ve bizim de bu bilgileri kullanmamız gerekebilir (bu bilgileri göndermekle ilgili olması koşuluyla adınız ve e-posta adresiniz gibi Kişisel Bilgiler ilgili kişiye açıklanacaktır). Bu işlevselliği kullanarak, bu amaçla alıcının adını kullanma ve bize sunma hakkınızın olduğunu onaylamış sayılırsınız. Bize bu Kişisel Bilgileri verdiğiniz zaman size farklı bir amacı açıklamadıkça veya bu Kişisel Bilgileri diğer yollarla ayrıca toplamadıkça, e-postanın gönderilmesini sağlamak dışında farklı bir amaçla ilgili kişinin Kişisel Bilgilerini kullanmaya çalışmayacağız.
 • Ortak marka kredi kartı. Best Western'in ortak marka kredi kartları için uygunluğu bildirme ve değerlendirme.
 • Kişisel Bilgilerinizi bu bilgileri bize sunduğunuz anda tarif edilen diğer yöntemlerle veya izninizi alarak diğer amaçlarla da kullanabiliriz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMA VE AÇIKLAMA SEBEPLERİMİZ

 • BWI İştirakleri. BWI İştirakleri Kişisel Bilgilerinizi işbu Politikada tarif edilen amaçlarla kullanılabilsin diye Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz. BWI İştiraklerinin, Kişisel Bilgilerinizi işbu Politika ile uyumlu olarak korumaları gerekir. BWI, ortaklaşa kullanılan bu Kişisel Bilgilerin yönetiminden sorumludur.
 • Lisanslı Oteller, Bağlı Şirketler ve Üçüncü Taraflar. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi dünyanın farklı yerlerinde bulunan Lisanslı Oteller, Bağlı Şirketler ve diğer üçüncü taraflarla işbu Politikada tarif edilen amaçlarla (örn. rezervasyon bilginizi ilgili Lisanslı Otele veya İştirake gönderme, BWR ile bağlantılı olarak sizin tarafınızdan kazanılan ödüller, puanlar veya krediler hakkında Lisanslı Otellere, Bağlı Şirketlere veya diğer üçüncü taraflara bilgi sunma ve izin vermiş iseniz ilginizi çekebilecek ürünler, programlar, hizmetler ve promosyonlar hakkında Lisanslı Otellerin, Bağlı Şirketlerin ve üçüncü tarafların gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınızı belirlemelerini ve/veya sizi bilgilendirmeleri amacıyla) paylaşabiliriz.
 • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar. BWI, rezervasyon hizmetleri, kredi kartı/ödeme işleme ve faturalama, IT hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta gönderim hizmetleri, iletişim, e-posta ve doğrudan posta üzerinden promosyon ve pazarlama materyallerinin gönderilmesi, misafir anketlerinin ve Promosyonlarının yönetilmesi, idare, veri analizi ve diğer benzeri hizmetler gibi adımıza belli ürün ve hizmetleri sunmak amacıyla çeşitli üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına istinad etmektedir. Bu üçüncü tarafların bahsi geçen hizmetleri sunmasını sağlamak amacıyla veya BWR ve Best Western Travel Card gibi programların işletilmesi dahil BWI'ın işinin sürekli devam etmesi için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi işlemek için üçüncü taraflardan destek aldığımızda veya Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına sunduğumuzda, bu üçüncü taraflardan Kişisel Bilgilerinizi makul güvenlik önlemleri ile korumalarını ve bu bilgilerin kullanımını kendilerine açıklama amacıyla sınırlamalarını gerekli kılarız.
 • BWR Ortakları. BWI ayrıca, BWR üyeliğiniz ile bağlantılı olarak ve tercih ettiğiniz kazanma ve harcama tercihleriniz ile uyumlu olarak (örn. BWR puanlarını kazanabileceğiniz belli bir havayolu ortağı seçilerek) ödül, puan veya kredi kazanmanızı sağlamak amacıyla Kişisel Bilgilerinizi ortaklık yaptığımız veya BWR programına katılan şirketlerle paylaşabilir.
 • Promosyonlar. Promosyonlar ile bağlantılı olarak gönderilen Kişisel Bilgiler (bu Promosyonların bizim tarafımızdan ev sahipliği yapılıp yapılmadığına bakmaksızın) bu Promosyonların üçüncü taraf sponsorları ile veya bu Promosyon için geçerli kurallara uygun olarak paylaşılabilir.
 • Devir. BWI'ın veya BWI İştiraklerinin işi, varlıkları veya hisse senetlerinin tümünün veya belli bir kısmının yeniden yapılandırılması, birleştirilmesi, satılması, ortak girişim haline gelmesi, devredilmesi, transfer edilmesi veya diğer tasarruflar (iflas veya benzeri davalar ile bağlantılı olanlar dahil) olması halinde, işbu Politikaya uygun olarak topladığımız tüm bilgileri transfer edebiliriz. Halef, devralan veya transfer alan taraflar işbu Politikada tarif edildiği şekilde Kişisel Bilgilerinizi kullanabilir.
 • Sosyal Ağ Ortamları. BWI, Siteye bilgi veya materyal gönderebileceğiniz etkileşimli hizmetleri (örn., mesaj panosu, forum ve blog) kullanıma sunabilir. Bu hizmetler aracılığıyla ifşa ettiğiniz tüm bilgilerin herkese açık bilgi haline geldiğine ve Site ziyaretçilerinin ve halkın kullanımına sunulduğuna dikkatinizi çekmek isteriz. Bu hizmetler aracılığıyla Kişisel Bilgilerinizi veya diğer bilgileri ifşa etmeye karar verirken, ihtiyatlı ve dikkatli davranmanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. BU HİZMETLER ARACILIĞIYLA GÖNÜLLÜ OLARAK PAYLAŞTIĞINIZ KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMINDAN SORUMLU DEĞİLİZ.
 • Hukuki Yaptırım; Acil Durumlar; Uyumluluk. Aşağıdaki durumlarda Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebiliriz: (i) size, BWI'a, BWI İştiraklerine, Lisanslı Otellere, Bağlı Şirketlere veya diğer kurumlara zarar verebilecek kişi veya kurumları tanımlamanın, bu kişilerle iletişime geçmenin veya kanuni işlem yapmanın gerekli olduğuna inandığımız durumlarda; (ii) yürürlükteki yasaların veya yönetmeliklerin (yaşadığınız ülke dışındaki yasa ve yönetmelikler dahil) bunu gerektirdiğine inandığımız durumlarda; (iii) celpname, mahkeme kararı veya yasal tebligatın gerektirmesi; (iv) yasal haklarımızı belirlemek veya uygulamak, hak taleplerine karşı savunmak veya bizim, BWI İştiraklerinin, Lisanslı Otellerin veya Bağlı Şirketlerin operasyonlarını korumak için; (v) BWI, BWI İştiraklerinin, Lisanslı Otellerin, Bağlı Şirketlerin, sizin veya diğerlerinin haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkünü korumak için ve (vi) yasa dışı faaliyetler, sahtekârlık şüphesi, herhangi bir kişinin fiziksel güvenliğinin potansiyel olarak tehdit edilmesi ile alakalı durumlar, Kullanım Koşullarımızın veya diğer sözleşme veya politikaların ihlal edilmesi ile ilgili olarak veya yasaların zorunlu kıldığı veya izin vermesi durumunda soruşturma yapmak, önlemek veya girişimde bulunmak amacıyla.
 • Kredi Yetkilendirme. Best Western ortak markasının kredi kartına başvurduğunuzda, kredi kartı için uygun olup olmadığınızı belirlemek ve kartı düzenleyen kurumun size bir kredi limiti verip vermeyeceğini ve/veya devam ettirip ettirmeyeceğini belirlemek amacıyla, Kişisel Bilgileriniz kullanılır ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak ilgili üçüncü taraflara ifşa edilir.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER

BWI aynı zamanda, toplu ve/veya anonim bilgiler, demografik bilgiler ve kimliğinizi açığa çıkarmayan diğer bilgiler gibi “Kişisel Olmayan Bilgiler” de toplayabilir. Kişisel Bilgiler sizi tanımlamadığından, bu bilgileri kullanabilir ve BWI İştirakleri, Lisanslı Oteller, Bağlı Şirketler ve diğer üçüncü taraflarla herhangi bir sınırlama olmaksızın Siteyi kullanımınızı ve Siteye sürekli erişiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi kişisel ilgi alanlarınıza uyarlamak, ziyaret modellerini analiz etmek, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve iyileştirmek ve diğer iş amaçları dahil herhangi bir amaçla paylaşabiliriz. Sitede gezindikçe, biz ve hizmet sağlayıcılarımız "çerez" ve "piksel etiketi", "web işaretçisi", "şeffaf GIF" olarak adlandırılan otomatik veri toplama teknolojilerini ve diğer benzeri teknolojileri kullanarak bilgisayar tipiniz (Windows veya Macintosh), ekran çözünürlüğünüz, İşletim Sistemi sürümünüz, İnternet tarayıcınız ve İnternet tarayıcı sürümünüz gibi Kişisel Olmayan Bilgileri toplayabiliriz.

Çerez, bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza web sitesi sunucusu tarafından yüklenen basit bir metin dosyasıdır. Eşsiz kimlik tanımlayıcı ve web sitesinin adı ve ayrıca bazı sayı ve basamaklar gibi anonim bilgileri içerir. Çerezler bir web sitesinin tercihlerinizi ve alışveriş sepetine yerleştirdiğiniz ürünü hatırlamasını sağlar. Çoğu tarayıcı yeni çerezleri kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir çerez aldığınızda nasıl bilgilendirileceğinizi ve mevcut çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınızı size gösterir. Tarayıcınızın “Yardım” özelliği bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatır. Alternatif olarak, çeşitli bilgisayar tarayıcılarında çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında kapsamlı bilgi veren www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bu durumda sitenin bazı kısımlarının erişilemez veya doğru bir şekilde çalışamaz hale geleceğine dikkat ediniz.

Ayrıca, BWI adına üçüncü taraf izleme ve reklam sağlayıcıları ile iletişime geçerek, bu otomatik veri toplama teknolojilerini kullanarak Site kullanımınızı izleriz ve analiz ederiz. Bu üçüncü taraflar talep ettiğimizde Sitemizi ziyaret eden kişilerin Site kullanım bilgilerini toplar ve bizimle paylaşır, reklamlarımızın etkinliğini ölçer ve araştırır, Sitemizi ziyaret sırasında sayfa kullanımlarını ve izlenen yolları takip eder, Sitemizde ve diğer sitelerde İnternet banner reklamlarının kullanımını hedefleyip izlememize yardımcı olur ve pazarlama ortaklarımızın sitelerinden Sitemize gelen diğer bağlantıların kullanımını izler. Bu üçüncü taraf izleme teknolojilerini veya bunların nasıl kullanıldığını kontrol edemeyiz. Herhangi bir reklam veya diğer hedeflenmiş içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sorumlu hizmet sağlayıcıyla doğrudan iletişime geçmeniz gereklidir.

Bu bilgileri bize gönüllü olarak verdiğinizde de, Kişisel Olmayan Bilgileri toplarız. Ayrıca, son ürünün sizi veya diğer bireyleri kişisel olarak tanımlamayacak şekilde Kişisel Bilgileri toplayabilir veya anonim hale getirebiliriz (örn., belli bir coğrafi konumda yaşayan Site kullanıcılarının yüzdesini hesaplamak için Kişisel Bilgileri kullanarak).

IP ADRESLERİ

IP adresiniz, İnternet Hizmet Sağlayıcınızın Siteye erişmek için kullandığınız bilgisayara otomatik olarak atadığı numaradır. Kullanıcılar Siteyi her ziyaret ettiklerinde bu numara tanımlanır ve sunucu günlük dosyalarına her ziyaret saati ve ziyaret edilen sayfalar ile birlikte otomatik olarak kaydedilir. IP adreslerinin toplanması İnternet üzerinde standart bir uygulamadır ve pek çok web sitesi tarafından otomatik olarak yapılır. IP adreslerini Site kullanım düzeylerini hesaplama, sunucu sorunlarının tanımlanmasına yardımcı olma, Google® captcha ile gerçek bir kullanıcı oturumunu doğrulama ve Siteyi idare etme gibi amaçlarla kullanırız. Yürürlükteki kanunlara göre farklı bir şekilde hareket etmemiz gerekmedikçe, IP adreslerini, sunucu günlük dosyalarını ve ilgili bilgileri Kişisel Olmayan Bilgiler olarak ele alırız.

BENİ İZLEME

Web tarayıcınız, farklı web sitelerinde veya çevrimiçi hizmetlerde farklı zamanlarda çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplamak amacıyla, web sitelerine izin vermek isteyip istememe tercihinizi belirlemenizi sağlar. Şu an için, Site, bu tip "Beni İzleme" veya web tarayıcınızda yapılandırdığınız benzeri tercihlere yanıt vermemektedir ve Site bu Politikada tarif edilen şekilde kişisel bilgilerinizi toplamaya devam eder. Bununla birlikte, “Kişisel Olmayan Bilgiler” bölümünde belirtildiği şekilde, tarayıcınızın çerez ayarlarını düzenleyerek toplanan bilgilerde bazı tercihleri uygulamanızı sağlarız.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELER

Sitede, üçüncü taraf web sitelerine giden bağlantılar bulunabilir. Bağlantısı verilen (Lisanslı Otellerin, İştiraklerin ve çeşitli BWR ortaklarının veya diğer üçüncü tarafların web sitelerini içerebilen) bu siteler BWI'ın kontrolünde değildir ve bağlantısı verilen bu sitelerin (veya bu bağlantılı sitelerde yer alan bağlantıların) gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değiliz. Bu bağlantıları sadece kolaylık olması için sunarız ve Sitede bir bağlantının yer alması, bağlantısı verilen sitenin BWI veya BWI İştirakleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Siteyle bağlantılı üçüncü taraf web sitelerinin herhangi birine erişmeye karar verdiğinizde, bu işlemin riski tamamen kendinize ait olmak üzere ve bu web siteleri için kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına tabi olarak yaparsınız. Bu üçüncü taraf web sitesi üzerinden Kişisel Bilgileri sağladığınızda, yaptığınız işlem (Sitede değil) bu üçüncü taraf web sitesinde yapılır ve Kişisel Bilgileriniz ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikasına uygun olarak işlenir. İŞBU POLİTİKA, LİSANSLI OTELLER VE BAĞLI ŞİRKETLER DAHİL HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN GİZLİLİK VEYA BİLGİ İŞLEME UYGULAMALARINA YÖNELİK DEĞİLDİR.

GÜVENLİK

Kişisel Bilgilerinizin güvenliği bizim için önemli olduğundan, Kişisel Bilgilere yetkisiz erişim, ifşaat, değişiklik veya imha işlemlerine karşı makul önlemler sunan bazı güvenlik önlemleri uyguladık. Çevrimiçi olarak sizden topladığımız Kişisel Bilgiler bizim tarafımızdan ve/veya hizmet sağlayıcılar tarafından saklanır, fiziksel ve elektronik erişim kontrolleri, güvenlik duvarı teknolojisi ve diğer makul güvenlik önlemleri hep birlikte kullanılarak korunur. Buna rağmen, bu güvenlik önlemleri Kişisel Bilgilerin kaybedilmesini, bunlara erişimi veya bunların değiştirilmesini tamamen önleyemez ve yasaların izin verdiği azami ölçüde, ortaya çıkan sorunlarla ilgili herhangi bir hasar veya sorumluluk kabul etmemekteyiz. Yasaların gerektirdiği ölçüde, sizi etkileyebilecek şekilde Kişisel Bilgilerin kaybı, erişimi, yanlış kullanımı veya değiştirilmesi ile ilgili size bilgi veririz; böylece haklarınızı korumak için uygun adımları atabilirsiniz. 

Lütfen ödeme bilgilerinizi veya Hassas Bilgilerinizi e-posta veya belirtilmeyen diğer alanlarda göndermeyiniz (örn. kredi kartı numaranızın "yorum" alanında gönderilmesi). Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığını düşünüyorsanız (örn., bizde açtığınız hesapların güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğünü hissediyorsanız), işbu Politikada belirtildiği şekilde Müşteri Hizmetleri Departmanımız ile iletişime geçerek iddia edilen sorunu derhal bize bildirmeniz gerekir. Bize normal posta yoluyla bildirimde bulunmayı tercih ederseniz, bu durum iddia edilen soruna yanıt vermemiz için gerekli süreyi uzatır.

TERCİHLERİNİZ

İstediğiniz zaman, (eğer varsa) hangi Kişisel Bilgileri bize sunmak istediğinizi seçebilirsiniz. Bununla birlikte, belli ayrıntıları bize sunmamayı tercih ederseniz, bizimle yaşadığınız bazı deneyimler bundan olumsuz etkilenebilir (örneğin ad-soyad olmaksızın rezervasyon alamayız ve Kişisel Bilgilerinizi Lisanslı Otellere veya İştiraklere bildiremezsek, rezervasyon hizmetlerinin, diğer hizmetlerin veya üyelik programı ile ilgili ayrıcalıkların tümünü veya belli bir kısmını size sunamayız. Benzer şekilde, Kişisel Bilgilerinizi BWR ortakları gibi diğer üçüncü taraflara (örn., havayolu şirketleri, kart düzenleyen kurumlar ve diğer üçüncü taraflar) ifşa edemezsek, size tüm mevcut üyelik programı hizmetlerini sunamayabiliriz (örn., bu şirketlerde sık uçuş programı puanları kazanma), aksi halde bu hizmetlerin sunulması gecikebilir). Makul olduğu müddetçe, taleplerinize uygun hareket etmeye çalışacağız.

Bazı ülkelerde, bizden istediğinizi belirtmediğiniz bilgileri size göndermeden önce veri gizliliği veya diğer yasalar izninizi almamızı talep edebilir. Bazı ülkelerde, izniniz dolaylı olabilir (örn. taleplerinizi yerine getirmek amacıyla yazışmaların gerekli olduğu yerlerde ve/veya bilgilerinizin tarafımızca kullanılmasını kabul etmeniz durumunda). Diğer durumlarda (örn., yerel yönetmeliklere tabi olarak toplanan bilgilerin Hassas Bilgiler olarak kabul edildiği durumlarda) sizden açık izninizi istememiz gerekebilir.

Bize ait veya üçüncü tarafların ürün veya hizmetlerini tanıtmamız amacıyla iletişim bilgilerinizi kullanmamızı istemiyorsanız, işbu Politikanın " İletişime Geç" bölümünde belirtilen Müşteri Hizmetleri Departmanı ile iletişime geçerek bu promosyon iletişimlerinin herhangi birinden veya hepsinden vazgeçebilir veya verdiğiniz önceki izninizden vazgeçebilirsiniz. Bizden promosyon e-postası almış iseniz ve artık bu tip e-postalar almak istemiyorsanız, bizden aldığınız e-postadaki abonelikten çıkın özelliğini kullanarak bundan vazgeçebilirsiniz. Bizden promosyon e-postası alma aboneliğinizi iptal ettiğinizde, iletişim bilgileriniz silinmez, bunun yerine "gizlenir". Böylece, daha sonra bize izin vermedikçe bu talebiniz kaydedilir ve tutulur.

Eğer BWR hesabınız varsa, BWR programının üyesi olduğunuzda iletişim tercihlerinizi belirtmenizi isteriz. Tercihlerinizi belirttiğinizde, hesabınızda oturum açarak bunları değiştirebilirsiniz.

Yukarıda belirtildiği şekilde bundan vazgeçerseniz, Kişisel Bilgilerinizi daha önce paylaştığımız Lisanslı Otellerin, İştiraklerin veya diğer üçüncü tarafların veritabanlarından Kişisel Bilgileri kaldıramayız.

ERİŞİM HAKLARI

BWI, Site üzerinden veya diğer çevrimiçi yollarla belli Kişisel Bilgileri gözden geçirmenize izin verebilir. Kişisel Bilgilerinizin gözden geçirilmesi için çevrimiçi araçların kullanılabilirliği hakkındaki bilgiler genellikle bu Kişisel Bilgilerin ilk gönderildiği yerlerde Sitede veya basılı materyallerde bulunur.

Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, sizin hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Bilgilere erişme talebinde bulunabilirsiniz ve uygun olan durumlarda eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olduğunu düşündüğünüz Kişisel Bilgileri güncellememizi isteyebilirsiniz. Ayrıca, bazı durumlarda yürürlükteki kanunlara uygun olarak, Kişisel Bilgilerin haksız yöntemlerle elde edildiğini veya yasalara aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek sizin hakkınızdaki Kişisel Bilgileri kullanmaktan vazgeçmemizi talep etme hakkınız vardır. BWI bu tip taleplerle ilgili işlemleri yürürlükteki kanunlara göre gereken zaman diliminde yerine getirir ve yasalarca izin verilmesi halinde, talebinize yanıt verme masraflarını karşılamak için uygun bir bedel sizden talep edebilir. Bu tip talepler, işbu Politikanın “İletişime Geç” bölümünde belirtildiği şekilde BWI Müşteri Hizmetleri Departmanına yazılı olarak gönderilmelidir. Lütfen adınızı ve soyadınızı, adresinizi ve telefon numaranızı ve kimliğinizi ortaya koyan belgelerin (örneğin nüfus cüzdanı veya pasaport) bir kopyasını dahil etmeyi unutmayın; böylece kimliğinizi tespit edebilecek ve sizin hakkında Kişisel Bilgilere sahip olup olmadığımızı tespit edebileceğiz veya ek bilgiler elde etmek amacıyla sizinle iletişime geçmemiz gerekiyorsa, bu işlemi yapabileceğiz. Kişisel Bilgilerinizi daha önce paylaştığımız Lisanslı Oteller, İştirakler ve diğer üçüncü tarafların veritabanlarında yer alan bilgileri güncelleme, kaldırma veya gizleme ya da Kişisel Bilgilerinizi kullanmalarını sınırlandırma sorumluluğumuz yoktur.

ALIKOYMA SÜRESİ

BWI sadece BWI'dan talep ettiğiniz hizmetleri yerine getirmek ve işbu Politikada tarif edilen yükümlülüklere uygun davranmak için gerekli olduğunu düşündüğü Kişisel Bilgileri toplar. Kişisel Bilgileri, sadece toplama amacımızı yerine getirmek için ihtiyaç duyduğumuz kadarıyla veya yasaların izin verdiği ölçüde tutarız.

SİTENİN REŞİT OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMI İLE İLGİLİ NOT

Bu site (yürürlükteki kanunlarca tarif edildiği şekilde) reşit olmayan kişilere yönelik değildir ve bu kişilerin Site üzerinden Kişisel Bilgiler vermemesini talep ediyoruz. 13 yaşından küçük bir çocuğun ebeveyninin izni olmaksızın Kişisel Bilgilerini topladığımızı veya aldığımızı öğrenirsek, bu bilgileri sileriz. 13 yaşından küçük bir çocuktan yada çocuk hakkında bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorsanız, lütfen bu Politikanın "İletişime Geç" bölümünde belirtildiği şekilde Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

GÜVENLİ LİMAN (SAFE HARBOR)

BWI, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği üye devletleri ve İsviçre'den Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanımı ve tutulması ile ilgili olarak belirtildiği şekilde ABD-AB Güvenli Liman Çerçevesi ve ABD-İsviçre Güvenli Liman Çerçevesi ile uyumlu hareket eder. BWI, bildirim, tercih, ileriye doğru transfer, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili Güvenli Liman Gizlilik Prensiplerine uyumlu davrandığını onaylamaktadır. Güvenli Liman programı hakkında daha fazla bilgi almak ve BWI sertifikasını görüntülemek için, lütfen şu web sitesini ziyaret ediniz: http://www.export.gov/safeharbor.

BWI'ın Güvenli Liman Gizlilik Prensiplerine aykırı bir şekilde Kişisel Bilgilerinizi kötüye kullandığını düşünüyorsunuz, lütfen şikayetinizin yazılı bir açıklaması ile birlikte Müşteri Hizmetleri Departmanı aracılığıyla BWI ile iletişime geçiniz. Bu yazılı açıklamaları aldıktan sonra, şikayetiniz üzerinde görüşme yapmak amacıyla zaman ve görüşme yöntemi belirlemek için, BWI Müşteri Hizmetleri Departmanından bir temsilci sizinle iletişime geçecektir. BWI işbu Politikaya ve Güvenli Liman Gizlilik Prensiplerine uyumluluğu hakkında tüm makul şikayetlere cevap vermeyi hedeflemektedir ve bu şikayetleri yanıtlamak amacıyla iletişimde bulunmak üzere iyi niyetli çaba gösterecektir. Güvenli Liman Gizlilik Prensiplerine tâbi çözülmemiş şikayetler için, BWI, Daha İyi Ticaret Büroları Konseyi tarafından işletilen BBB AB Güvenli Liman Anlaşmazlıkların Çözümü Programına katılmayı kabul etmiştir. Şikâyetinizin alındığına dair bildirimi zamanında almazsanız veya şikâyetiniz BWI tarafından tatmin edici bir düzeyde karşılanmazsa, daha fazla bilgi almak için lütfen BBB AB Güvenli Liman Anlaşmazlıkların Çözümü Programı web sitesini ziyaret ediniz : www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.

YARGI YETKİSİ /VERİ AKTARIMI MESELELERİ

Site ve BWI, Birleşik Devletler yasalarına uygun olarak Birleşik Devletlerden işletilir ve bize Kişisel Bilgilerini sunan Site ziyaretçileri ve tarafımızdan pazarlama ve diğer bilgileri almayı onaylayan kişiler, Birleşik Devletler yasalarının yaşadığınız ülkenin yasalarından farklı olabileceğinin farkında olmaları gerekir. BWI, Sitenin veya herhangi bir kısmının belli bir bölgede uygun veya kullanılabilir olduğunu beyan veya temsil etmemektedir. Siteye erişmeyi tercih eden kişiler kendi inisiyatifleri ile bunu yapar ve tüm yerel yasalar, kurallar ve yönetmelikle ile uyumlu hareket etmekten sorumludur. Siteye ulaşılabilirliği tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkimizde olmak üzere belli bir kişi, coğrafi alan veya yargılama makamı ile sınırlayabiliriz. Bize herhangi bir Kişisel Bilgi göndererek, bu Kişisel Bilgilerin transferini ve bu Kişisel Bilgilerin işlenmesini yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde izin vermiş olursunuz (buna yaşadığınız ülkeden farklı bir veri güvenliği düzeyi sunabilecek BWI'ın bulunduğu Birleşik Devletler gibi ülkeler dahildir). Buna ek olarak, işbu Politikaya uygun olarak herhangi bir Kişisel Bilgiyi Lisanslı Otellere, İştiraklere veya diğer üçüncü taraflara aktarmamız gerekiyorsa, AB Veri Koruma Direktifi veya diğer yasalara uygun olarak bu kuruluşların "yeterli" olarak kabul edilen ülkelerde olabileceğine veya olmayabileceğine dikkat ediniz.

CALIFORNIA KULLANICILARI: CALIFORNIA GİZLİLİK HAKLARINIZ

California’daki “Shine the Light” yasası, Medeni Kanunun 1798.83 numaralı bölümü belli işletmelerin California müşterileri tarafından kişisel bilgilerin, üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara ifşa edilmesi ile ilgili uygulamalarını soran taleplerine yanıt vermesini emreder.Alternatif olarak, müşterinin bu bilgilerin paylaşılmamasını istemesi halinde, bu işletmelerin üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için müşterilere ait Kişisel Bilgilerin üçüncü taraflara ifşa edilmemesi ile ilgili bir politikası olabilir. Böyle bir politikamız halihazırda vardır. CustomerCare@bestwestern.com adresinden BWI'a e-posta göndererek veya " İletişime Geç" bölümünde belirtildiği şekilde Müşteri Hizmetleri Departmanımız ile iletişime geçerek, bilgi paylaşımından vazgeçebilir veya California Medeni Kanun bölüm 1798.83'e tabi olarak haklarınızı öğrenebilirsiniz. Belli ödülleri yerine getirmek amacıyla size ait bilgileri BWI İştirakleri, Bağlı Şirketler veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile paylaşmamız gerekebilir. Lisanslı Bir Otelde rezervasyon yapmış iseniz veya kalıyorsanız veya bunu Bağlı Şirketler ile yapıyorsanız, bilgilerinizi doğrudan bu Lisanslı Otele veya Bağlı Şirkete verirsiniz ve bu bölümde yer alan kısıtlamalar bu bilgiler ile ilgili olarak BWI için geçerli olmaz. Bu mesajlara aboneliğinizi iptal etmek için, size herhangi bir üçüncü taraf servis sağlayıcı tarafından verilen talimatları uygulayınız. Yukarıda tarif edildiği gibi vazgeçmiş iseniz ve ardında size ait bilgileri tekrar üçüncü tarafla paylaşmamızı gerektiren bir işlemi yapmayı tercih ederseniz, bu durumda önceki vazgeçme tercihiniz uygulanmaz.

İLETİŞİME GEÇ

İşbu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bilgilerinizi güncellemek veya iletişim tercihlerinizi değiştirmek istiyorsanız lütfen CustomerCare@bestwestern.com e-postası ile veya 800-528-1238 telefonu ile bizimle iletişime geçiniz veya aşağıdaki adresten bize yazınız :

Best Western International, Inc.
Customer Care Department
P.O. Box 10203
Phoenix, AZ 85064
Attn: Customer Care

E-posta yazışmalarının güvenli olmadığını hatırlatmak isteriz; buna göre, bize gönderdiğiniz e-postada ödeme bilgileri veya Hassas Bilgileri dahil etmemeniz gerekir.

POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BWI bu Politikayı herhangi bir zaman değiştirme, düzenleme veya tadil etme hakkını saklı tutmaktadır. Politikanın son gözden geçirildiği tarih sayfanın en üst kısmındadır. Bu Politikada önemli bir değişiklik yaptığımızda, gizlilik uygulamalarımızın değiştiğini Sitede belirtiriz ve yeni Politika bağlantısını sunarız. Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ile ilgili önemli değişiklikler yaparsak, (eğer varsa) hesabınızda belirtilen e-posta adresine e-posta göndererek ve Sitenin ana sayfasına bildirimde bulunarak size bilgi veririz ve bu yeni veya farklı kullanımdan vazgeçme fırsatını size sunarız. Politikadaki değişiklikler, gözden geçirilmiş Politika Sitede yayınlandığında geçerli olur. Bu değişikliklerden sonra Siteyi kullanmanız sonradan yürürlüğe giren Politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Menu

 Türkçe
Menu